Portfolio: Opdracht Greet van Dam

Greet bezocht ons in februari 2022 en maakte er een gedenkwaardige avond van. Met een prachtige presentatie, ondersteund door soms erg persoonlijke verhalen wist ze ons te inspireren.

Tijdens die clubavond heeft Greet van Dam de leden een opdracht achtergelaten. Door 10 leden is deze opdracht opgepakt. De leden hebben op hun eigen manier invulling gegeven aan de opdracht, daarbij duidelijk geïnspireerd door de foto’s van Greet, zoals die in februari aan bod gekomen zijn.

Iedere fotograaf kreeg tijdens de clubavond van maart de gelegenheid aan te geven wat voor hem/haar de betekenis was van de foto, welke emotie een rol heeft gespeeld bij de uitwerking van de opdracht. Dit heeft soms tot verrassend persoonlijke bespiegelingen geleid of mooie verhalen die voor de fotograaf aanleiding waren om de foto te maken.  De foto’s zijn door Greet voorzien van een reactie over het beeld zelf, of over de technische uitwerking van het geheel. Deze commentaren zijn vervolgens tijdens de clubavond gedeeld en besproken.

Al met al zeer geslaagd, niet alleen de presentatie van Geert in februari, maar ook het vervolg in de vorm van de opdracht en de bespreking van de resultaten.