Over Fotomorgana

Fotoclub Fotomorgana uit Schagen is een relatief jonge club. Niet alleen omdat we ‘pas’ in 2004 zijn opgericht, maar ook omdat de gemiddelde leeftijd relatief laag is. We hebben bovendien, een beetje tegen de gangbare trend in, bijna evenveel vrouwelijke als mannelijke leden.

We verwachten van onze leden dat ze over de basiskennis van de fotografie beschikken. Leren mét elkaar en ván elkaar in een ontspannen en gezellige sfeer, samen met mensen met dezelfde passie, dat is ons doel.

We komen één keer per maand bijeen op Acaciaplein 400 te Schagen (kaartje).
Op onze maandelijkse clubavonden wordt een gevarieerd programma geboden, waarbij vele aspecten van fotografie aandacht krijgen. We proberen twee keer in het jaar een gastspreker te strikken, die één avond vertelt over zijn vakgebied en daarbij een opdracht geeft. Tijdens een vervolgavond bespreekt hij/zij de foto’s die de leden naar aanleiding van die opdracht hebben gemaakt.

Daarnaast is veel ruimte ingeruimd om elkaars foto’s te bespreken en zijn er workshop-achtige avonden waarin een bepaald aspect van fotografie “hands-on” wordt aangepakt.

Naast de reguliere avonden organiseren we foto-uitjes, waarbij een locatie wordt bezocht om daar een dagdeel of een hele dag te fotograferen. We proberen deze uitjes te koppelen aan een aankomende wedstrijd, of het onderwerp van een gastspreker.

Kortom: Fotomorgana biedt een heel gevarieerd programma voor fotografen van elk niveau.

Fotoclub Fotomorgana is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, ook wel genoemd de Fotobond. Ieder clublid kan zelf kiezen of hij/zij hiervan lid wil worden. Voor meer informatie: fotobond.nl.

Fotoclub Fotomorgana is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat vanaf januari 2019 uit:

Voorzitter: Sandra de Bruin

Secretaris: Albert Bleeker

Penningmeester: Jos Hogeling

Bestuurslid: Chiel Broerse

Bestuurslid: Ton Veldman